Pressrelease okt 2013

Pressrelease maj 2013

Pressrelease april 2012

clppressjimenez

Press

__

 

Det här är ett avskedsbrev. Numret du håller i din hand är vårt sista. Sedan hösten 2012 har vi publicerat fyrtioen nyskrivna texter av debutanter, essäister, dramatiker och etablerade författare. Nitton konstnärer har förgyllt våra omslag, mittuppslag och det fjärde dubbelnumret där vi vände uppochner på CLP.

Vår ambition har konsekvent varit att lyfta fram texter som talar för sig själva oberoende av upphovsperson. I urvalsprocessen har vi anonymiserat samtliga bidrag och därmed publicerat morgondagens stjärnor. Flera av texterna har redan, och ännu fler kommer att, publiceras i sin helhet på vitt skilda förlag.

Samarbetet med vår översättarredaktion har om och om igen visat sig vara ett lyckokast. Översättningarna har fått eget liv, samarbeten mellan författare och översättare har fortsatt bortanför CLP och texter har spridits utanför Sveriges gränser.

Vi har tagit temperaturen på den svenska litteraturscenen. Vi har mött skribenter med öppna armar. Vi har satt texten i fokus i en tid där förlagen och kulturjournalistiken gör neddragningar och satsar allt mindre på litterär kvalitet. Vi har gjort det vi ville göra.

Välkommen in i CLPs sista nummer. Tema: Entreprenör.

 

 

Maria Mårsell & Ida Therén

Stockholm/Brooklyn oktober 2014

 

 

This is a farewell letter. The issue you have in your hands is our last. Since autumn 2012 we’ve published forty-one newly written texts by debutants, essayists, playwrights and established writers. Nineteen artists have adorned our covers, centerfolds and the fourth double issue where we turned CLP upside down.

Our consistent aim has been to highlight texts that speak for themselves regardless of the author. In the selection process we have anonymized all the contributions and thus released the stars of tomorrow. Many of the texts are already, and even more will be, published in full with diverse publishers.

Again and again the cooperation with our translation team has proved a success. The translations have been given a life of their own, collaborations between writers and translators have continued beyond CLP and texts have spread beyond the borders of Sweden.

We’ve taken the temperature of the Swedish literary scene. We’ve met writers with open arms. We’ve put the text in focus at a time when publishers and cultural journalism make cuts and invest less on literary quality. We’ve done what we wanted to do.

Welcome to the last issue of CLP. Theme: Entrepreneur.

 

 

Maria Mårsell & Ida Therén

Stockholm/Brooklyn  October 2014

 

clp-3_4-FRONT_COVERComments are closed.

Shop

CLP

CONST Literary (P)review

Chefredaktör:
Ida Therén
Maria Mårsell

Konstredaktör:
Sebastian Rozenberg

Meny

Kontakta oss

Mail
Facebook